ספונסרים - אנו מבקשים להודות לכל הספונסרים של האליפות. ללא תרומתם החשובה פעילותינו לא היתה מתאפשרת: